Historia sztuki - romantyzm, sztuka romańska i gotyk – kilka ciekawostek

gotyk

Sztuka gotycka to przede wszystkim czasy od XIII do XV wieku. To, co cechowało ten czas to przeczucie lekkości budowli, a jednocześnie poczucie powagi. To wszystko dzięki przeznaczeniu fial, ostrołuków, rozet, a również portali i szczegółów to właśnie dzięki którym budowle zyskiwały stabilność. Miasta gotyckie miały wygląd przyciągający szczególną uwagę. Przykładem budowli gotyckiej może być katedra w Chartres. To, co charakteryzuje ten okres to liczne witraże w oknach prezentujące istotne osobistości i sceny historyczne. Napełnione są światłem tęczowym co zezwala na ciekawy rezultat tęczowej baśni. Pozostało na pierwszym planie przez dużo lat, powodując wycofanie innych malowideł. Też rzeźba była bardzo popularna oraz często wykorzystywana.

Rzeźba gotycka to posągi wykonane w głazie. Zazwyczaj są to osoby wykonane w naturalnej posturze aby oddać wielkość i naturalność autentycznych postaci. Styl gotycki jest stosowany nawet do dnia dzisiejszego.

Sztuka romańska

Sztuka romańska to styl ewoluujący zwłaszcza w Europie w XI i XII wieku. Miała związany z kultem kierunek, bo jej główne motywy były związane z obecnością zakonów. Sztuka ta pożyczała co poniektóre elementy od sztuki antycznej. Jeżeli chodzi o architekturę to fundamentalnymi budynkami jakie stawiano były kościoły. Stosowano okrągłe formy, krzyże łacińskie, portale. Natomiast wnętrza budowli ozdabiano arkadami, filarami, emporami. Głowice kolumn i podstawy filarów ozdabiane były rzeźbami.

Były to proste formy o wyraźnej o ostro zarysowanej struktury, mające na celu wyrazisty przekaz dla ogółu. Tematem rzeźb romańskich były postacie ze Starego oraz Nowego Testamentu. Znakomitym stwórcą rzeźbiarzem był Benedetto Antelami. Natomiast w malarstwie rozkwitała renoma witraży, jakie wypełniały okna budynków. Sztuka romańska się niezmiernie rozwinęła.

Czas romantyzmu

Sztuka romantyzmu była to swoista dziedzina kultury. Wyróżniał ja niepokój, nieład, dramatyzm, rozdarcie immanentne, wszystkie uczucia z którymi borykali się stwórcy, ujawniali w własnych dorobkach. Dlatego jest to czas wielu kolosalnych twórców, nie jedynie na globie, jakkolwiek i w Polsce. Dzieła takich wybitnych osobistości jak Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Kamil Norwid czy Zygmunt Krasiński wywołują do dziś podziw. Niesłychanie powszechnym motywem była walka narodów o wyzwolenie, krzyk o wolność, a przy tym niepowszechna kolorystyka czy siła wyrazu.

Cała sztuka, bez względu na formę prezentowała ludzką fantazję, emocje, a także formy baśniowe czy ludowe detale. Najistotniejszym motywem sztuki romantycznej było scalanie nauki, życia oraz religii w jedną całość. Impulsem pełnej epoki była wolność używana potem w innych szablonach.